En man jobbar med stenläggning.

Stenläggning

En stensatt uppfart.